FAGROS


Oslos historie

Harald Hardråde.
Minnesmerke over Harald Hardråde.
[Foto: Nils Martin Aslaksen.]

1000. Kaupstaden Oslo ble offisielt grunnlagt.


Hallvard Vebjørn fra Lier ble drept. Hans lik ble senket i Drammensfjorden, men fløt opp igjen.
Senere ble han helgen og Oslos skytshelgen.

1043. Legenden om St. Hallvard – Oslos skytshelgen.
Hallvard og en kvinne ble drept av forfølgerne med pil og bue og senket i fjorden.


1048. Harald Hardråde grunnla kaupstaden Oslo.

1100-tallet. Konghelle i Båhuslen i Sverige var i perioder Norges hovedstad.

1299. Hovedstaden ble flyttet fra Bergen til Oslo.

1299. Akershus festning ble påbegynt.

Januar 1350. Svartedauen kom tilbake til Oslo. Av to tusen innbyggere overlevde bare 500.

1352. Stor bybrann i Oslo, Hallvardkirken, alle hus og sognekirkene brant ned. Bare skjenkestuene ved havnen ble spart.

1523. Gustav Vasa beleiret Akershus festning og satte Oslo i brann før de trakk seg tilbake.

1527. Et lynnedslag satte fyr på Akershus festning. Hele nordfløyen ble lagt i ruiner.

1537. Oppgangssagene kom i bruk for produksjon av skurlast. Transporten til Oslo begynte og byen vokste.

1563. Den nordiske sjuårskrigen. Akershus festning ble beleiret.

1624. Oslo brant.

1625. Byen ble flyttet fra østsiden til vestsiden av Bjørvika, til området ved Akershus, og omdøpt til Christiania.

1658. Ved Roskildefreden etter Den første Karl Gustav krig vant Sverige over Danmark og overtok de norske besittelsene Båhuslen, Jämtland, Härjedalen og Trondhjem.

1700. Den store nordiske krig.
08.03.1716. Det første Norgesfelttoget. Svenske soldater krysset grensen i Värmland.
15.03.1716. Svenskekongen Karl XII angrep Oslo via Gjelleråsen, men måtte trekke seg tilbake.
Svenskene angrep istedet via fjorden og beleiret Akershus festning.
08.07.1716. Peter Wessel Tordenskjold ødela den svenske forsyningsflåten i Dynekilen. Da måtte svenskene heve beleiringen og trekke seg tilbake.
1718. Det andre Norgesfelttoget. Karl XII ble skutt ved Fredriksten festning i Halden.
1721. Freden i Nystad avsluttet den store nordiske krig. Storbritannia og Frankrike dikterte betingelsene.
Sverige mistet alle oversjøiske besittelser som de hadde erobret i 1600-årene.
Russland fikk Baltikum og ble den sterkeste makten i Øst-Europa.
Etter dette var ikke Sverige lenger en europeisk stormakt.

Falkberget statue.
Statue i Grorudveien 5.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

1762. Den Trondhjemske kongevei over Gjelleråsen ble påbegynt.

1769. Innbyggertallet i Christiania var 7496.

1801. Det var 8931 innbyggere i Christiania

1814. Christiania ble hovedstad i det nye kongeriket Norge. Da bodde det ca. 15 tusen mennesker i byen.

1832. En Kolera-epedemi kom fra India via Europa til Norge og til Drammen.

1840. Universitetsbygningene ved Karl Johans gate ble påbegynt.

1853.  En koleraepidemi kom til Rikshospitalet, hvor den spredte seg til pasienter og ansatte. Avsig fra sykehusets dobinger og trengte inn i en hovedvannledning. 1597 mennesker døde i Christiania.

01.09.1854. Jernbanen mellom Christiania og Eidsvoll åpnet.

1859. Enerhaugen og Grønland ble innlemmet i Christiania.

1866. Stortingsbygningen ble reist.

1872. Den nye Trondhjemsvei (Riksvei 50) ble ferdig.

1877. Christiania skiftet navn til Kristiania.

1904. Oslo-skjelvet var på 5,4 på Richters skala.

1907. Forfatteren Johan Falkberget flyttet til Kristiania og bodde på Grorud fram til 1922.

15.06.1918. Spanskesyken kom til Kristiania.

1924. Byen fikk tilbake det gamle navnet Oslo. Innbyggertallet var steget til 250 tusen.

09.04.1940. Stovnerbeboere ble vekket av tysk flyangrep mot Kjeller flyplass.

Oktober 1943. «Oslogjengen», kompani Linges aksjonsgruppe i Oslo, ble etablert.

13.05.1945. Kronprins Olav vendte hjem fra eksil i London.

1950-tallet. Hestetransporter var vanlig på Trondheimsveien.
1960. Bilrasjoneringen opphørte. Bilismens tidsalder begynte.

1965. Enerhaugen var utbygd.

1966. T-banen kom.

1998. Fornebu ble lagt ned. Oslo Lufthavn Gardermoen overtok.

2017. Stovnertårnet ble åpnet.

2019. Ny Oslo-logo.

2019. Bomring nr. 3, indre ring i Oslo ble åpnet.